Pentron Clinical

FibreKleer™ 4x™ Wkłady z włókien szklanych

Wkłady z włókna szklanego FibreKleer 4x charakteryzują się nadzwyczajną widocznością na zdjęciach rtg, do 400% Al, która zapewnia ich natychmiastową identyfikację podczas osadzania i w trakcie wizyt kontrolnych. Przezierne włókna szklane, ułożone w postaci wiązek w opatentowanej, przezroczystej matrycy kompozytowej, zapewniają nadzwyczajną wytrzymałość na zginanie i pomagają uzyskać naturalną estetykę, do której dąży się w przypadku pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych. Dzięki modułowi sprężystości, który jest zbliżony do zębiny, wkłady uginają się razem z zębem i przenoszą obciążenia równomiernie wzdłuż pozostałej struktury korzenia, Wpływa to na radykalne zmniejszenie ryzyka złamania korzenia, w porównaniu z wkładami metalowymi. Udoskonalone opakowanie zestawu zawiera metalową podstawkę, która pozwala na bezpieczne przechowywanie wkładów i wierteł oraz ułatwia ich użycie. Aby zapewnić szybką identyfikację, wszystkie wkłady z włókna szklanego FibreKleer 4x oraz odpowiadające im wiertła oznaczone są kodem kolorystycznym, a trzy kształty – równoległe z retencyjną główką (Parallel), stożkowate (Tapered) oraz w kształcie pnia palmy (Original) – gwarantują klinicystom wybór takiego rodzaju wkładu, który jest najlepszy dla danej sytuacji klinicznej.                                                                        

Charakterystyka i zalety

  • Widoczność na zdjęciach rtg do 400% Al – łatwa identyfikacja wkładu na radiogramach.
  • Nadzwyczajna retencja zrębu – gwarancja bezpiecznego utrzymania uzupełnienia. 
  • Właściwości zbliżone do zębiny – idealny moduł sprężystości wpływający na zmniejszenie ryzyka złamania korzenia.
  • Wkłady i wiertła oznaczone kodem kolorystycznym – łatwy wybór wkładu i wiertła w odpowiednim rozmiarze.
  • Tworzenie monobloku – zwiększenie retencji i trwałości dzięki integracji wkładu z kompozytem do odbudowy, cementem kompozytowym i tkankami korzenia.
  • Przezierne włókna szklane – gwarancja naturalnego wyglądu uzupełnień protetycznych.
  • Wiele rozmiarów i kształtów – umożliwia dopasowanie wkładu do zęba, a nie zęba do wkładu.

Dokumenty

Pentron Banner Postcore Restoration Systemsolution 0715 PL